وبسایت معاونت اداری و مالی واحد زنجان

دانشجویان محترم جهت پرداخت الکترونیکی اقساط صندوق رفاه پس از ورود به سایت ثبت نام از آیتم صندوق رفاه استفاده نمایید

کانال اخبار دانشگاه در تلگرام